Documente necesare

 

1) Se vor depune urmatoarele documente la Directia sanitara teritoriala (DSP) de resedinta in vederea intocmirii dosarului medical pentru solicitarea fondurilor:

 i. Cerere tip prin care se solicita examinarea pacientului de catre o comisie de specialitate pentru trimiterea la tratament in strainatate (in original, o gasiti la sediul directiei de sanatate publica de care apartineti);

 ii. Recomandarea/raportul medical de la medicul specialist curant în care să se precizeze că pacientul a parcurs toate etapele de investigație și tratament din țară și are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat în România; această scrisoare medicală trebuie eliberată dintr-un spital universitar și să conțină parafa medicului și ștampila unității (in original);

iii. Adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca bolnavul este inscris pe lista acestuia (in original);

iv. Copie carte de identitate pacient;

v. Copie carte de identitate persoana care depune actele (reprezentant legal sau sot/sotie, ruda pana la gradul IV);

• pentru pacienti minori este nevoie de copie de pe actul de identitate al parintilor si copie de pe certificatul de nastere;

vi. Copii ale documentele medicale ale bolnavului:

• bilet de iesire din spital;

• analize si rezultate ale investigatiilor medicale;

• foaie de observatie.

vii. Declaraţia de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2) Dosarul complet ce se trimite la Ministerul Sanatatii trebuie sa contina:

i. Cerere tip din partea pacientului sau aparținătorului (depusă la Direcția de Sănătate Publică) prin care se solicita examinarea pacientului de catre comisia de specialitate pentru tratament in strainatate;

ii. Copii ale documentelor de identitate ale pacientului si ale reprezentantului legal al acestuia sau ale aparţinătorului;

• pentru pacientii minori sunt necesare o copie a  actului de identitate al parintilor si copie al certificatul de nastere;

iii. Documentele medicale ale pacientului (copie de pe foaia de observatie clinica generala, bilet de iesire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant de specialitate privind efectuarea tratamentului in strainatate) depuse de catre pacient, reprezentantul legal al acestuia sau de către aparținător (sot/sotie, ruda de gradul IV) la Directia de Sanatate Publica in a carei raza teritoriala domiciliaza bolnavul;

iv. Procesul verbal medical pentru trimitere la tratament medical in strainatate completat de comisia de specialitate teritoriala (formularul se ridica de la Directia de Sanatate Publica) cu propunerile a cel putin 3 clinici unde bolnavul poate efectua tratamentul recomandat, furnizand si datele de contact ale acestora: adresa, telefon, fax, e-mail – anexa 3;

v. Corespondenta cu raspunsul complet (acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului, modalitatea de plata, numarul de cont al clinicii) al cel putin doua dintre clinicile din strainatate recomandate de comisia de specialitate teritoriala;

Documentele trebuie să fie oficiale, cu antet și semnătura – anexa 10;

vi. Declaratia pacientului referitoare la informarea acestuia de catre comisia de specialitate teritoriala asupra bolii de care sufera, tratamentul recomandat in strainatate, riscurile pe care le comporta acesta si rezultatele asteptate in urma efectuarii tratamentului in strainatate – anexa 7;

 vii. Adresa tip a Directiei de Sanatate Publica catre Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii finatarii tratamentului- anexa 5;

viii. Declarația de consințământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ai nevoie de ajutor pentru tratament medical în străinătate?

Număr cazuri și sume alocate

264 bolnavi

au beneficiat de tratament în străinătate

6.596.379,61 €

alocați pentru tratarea acestora

până la data de 24.06.2022

106 bolnavi

au beneficiat de tratament în străinătate

2.251.202,25 €

alocați pentru tratarea acestora

Tratament în străinătate,

cu fonduri de la statul român

Baza legislativa in vederea obtinerii fondurilor pentru tratament în străinătate, prin Ministerul Sănătății este reprezentata de Ordinul nr. 50 din 23 ianuarie 2004, al Ministerului Sănătății, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

Site official: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49432