Trimitere la tratament medical în străinătate

Număr cazuri și sume alocate

264 bolnavi

au beneficiat de tratament în străinătate

6.596.379,61 €

alocați pentru tratarea acestora

până la data de 24.06.2022

106 bolnavi

au beneficiat de tratament în străinătate

2.251.202,25 €

alocați pentru tratarea acestora

Tratament în străinătate,

cu fonduri de la statul român

Baza legislativa in vederea obtinerii fondurilor pentru tratament în străinătate, prin Ministerul Sănătății este reprezentata de Ordinul nr. 50 din 23 ianuarie 2004, al Ministerului Sănătății, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

Site oficial: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49432

Cine poate beneficia de aceste tratamentele in strainatate?

Pot beneficia de tratamentul în străinătate bolnavii care necesită efectuarea de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană și care prezintă și patologii asociate ce nu permit efectuarea intervenției în centrele acreditate din România.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca pacientul pentru a beneficia de tratamentul in strainatate?

Pentru a beneficia de tratament in strainatate, pacientii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• suferă de afecțiuni care nu pot fi tratate în țară;

• sunt înscriși pe lista unui medic de familie;

• au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenței medicale, respectiv asistență medicală primară, de specialitate, și au fost spitalizați în unități sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională și tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită.

Cine întocmeste dosarul medical pentru obținerea fondurilor?

Trimiterea în străinătate a bolnavilor este îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene (DSP-uri) sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia generală de asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Cine analizeaza dosarul bolnavilor pentru tratament în străinătate intocmit de DSP?

Dosarul este analizat de către o comisie de specialitate teritorială, formată din minim 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională.

Comisiile de specialitate teritoriale se organizeaza in centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Târgu Mureş, ai căror preşedinţi vor fi nominalizaţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii.

Cine aproba dosarele pentru trimiterea bolnavilor la tratamentele in strainatate?

Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătăţii pe baza documentaţiei medicale întocmite de DSP.

Descoperă mai multe informații utile:

Ce se intampla in cazul in care nu se poate determina cu exactitate trimiterea la tratament în străinătate a bolnavului?

În cazul în care nu se poate determina cu exactitate trimiterea la tratament în străinătate a bolnavului, acesta va fi internat într-o clinică din centrul universitar în care funcționează comisia de specialitate teritorială, pentru efectuarea unor investigații medicale.

În situația în care, după efectuarea investigațiilor medicale, comisia de specialitate teritorială decide necesitatea trimiterii bolnavului pentru tratament în străinătate, aceasta întocmește procesul-verbal medical și îl transmite direcției de sănătate publică în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea examinării cazului.

Ce se intampla in cazul in care bolnavul nu a fost acceptat pentru tratament in strainatate?

In cazul în care comisia de specialitate teritorială va considera ca bolnavul nu suferă de o afecțiune care justifică trimiterea la tratament în străinătate, aceasta va emite o decizie de respingere a cererii depuse în care va expune temeinic cauzele pentru care afecțiunea nu are indicație de tratament în străinătate.

În cuprinsul acestei decizii, comisia de specialitate teritorială va recomanda conduita medicală care se impune și unitatea sanitară în care bolnavul va fi îngrijit în țară.

Ce costuri pot fi suportate de catre Ministerul Sanatatii in cazul trimiterii bolnavilor pentru a efectua tratament in strainate?

Costurile tratamentelor medicale in strainatate asigurate de către Ministerul Sănătăţii acoperă următoarele:

• tratamentul medico-chirurgical;

• tratamentul intervenţional;

• tratamentul radioterapic;

• asigurarea medicatiei in urma unui transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umane, care nu pot fi asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

• spitalizarea;

• transportul pacientului;

• transportul însoţitorului, în cazul pacienţilor cu vârstă cuprinsă între 0 şi 18 ani.

Ce se intampla in cazul in care starea pacientului se agraveaza in timpul tratamentului in strainatate?

Dacă situația pacientului aflat la tratament în străinătate se agravează și sunt necesare intervenții suplimentare, comisia poate aproba continuarea tratamentului în cadrul clinicii din străinătate, în baza unui document justificativ eliberat de către reprezentanții clinicii, care va cuprinde diagnosticul, tipul de tratament ce urmează a fi efectuat și costurile pe care le implică acesta.

Ce obligatii are pacientul la intoarcerea in tara?

La întoarcerea în țară, bolnavul are obligația să se prezinte în termen de 14 zile lucrătoare sau ori de câte ori este programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate, pentru a fi stabilit beneficiul tratamentului.

Cazuri speciale

1. Pentru copiii cu vârste cuprinse intre 0 si 1 an, dosarul necesar pentru accesul la tratament în străinătate se poate întocmi  imediat după diagnosticarea afecțiunii într-o unitate sanitară din cadrul unui centru universitar, fără a mai fi necesară parcurgerea tuturor etapelor prevăzute  pentru pacienții din alte categorii de vârstă.

2. Pentru pacienții cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani prezența unui însoțitor este obligatorie. Suma în valută necesară cheltuielilor de cazare și transport pentru persoana însoțitoare va fi asigurată din bugetul Ministerului Sănătății.

3. În cazuri excepționale impuse de natura și gravitatea bolii, pentru pacienții adulți cu afecțiuni foarte grave, care sunt dependenți de prezența unui însoțitor, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca aceștia să se deplaseze în străinătate cu însoțitor, cu motivarea acestei decizii.

Centrele universitare medicale în care funcționează comisiile de specialitate teritoriale și comisiile medicale centrale:

1. Centrul universitar București Municipiul București – Județele: Argeș, Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, Constanța, Tulcea, Brăila

2. Centrul universitar Cluj-Napoca – Județele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj

3. Centrul universitar Timișoara – Județele: Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara

4. Centrul universitar Iași – Județele: Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iași, Botoșani, Galați

5. Centrul universitar Târgu Mureș – Județele: Covasna, Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu

6. Centrul universitar Craiova – Județele: Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Olt.

Statele în care se poate solicita deplasarea în acest sistem sunt:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Israel, Liechtenstein şi Norvegia.

Descoperă mai multe informații utile: